LOGO
pl en

2017, Vol 15, No 2


Wydzielanie angiogennych cytokin VEGF, TGF-β1, IL-8 i TNF przez ludzkie komórki nowotworów jajnika
Jacek Sienko, Laretta Grabowska-Derlatka, Krzysztof Czajkowski
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 99–104
DOI: 10.15557/CGO.2017.0009

Analiza wyników badań histopatologicznych materiału przed- i pooperacyjnego w nabłonkowych nowotworach złośliwych błony śluzowej trzonu macicy
Łukasz Cwonda, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Tomasz Michalski, Joanna Stefaniak-Wrońska, Andrzej Bieńkiewicz
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 105–112
DOI: 10.15557/CGO.2017.0010

Dane dotyczące raka jajnika u kobiet z irackiej prowincji Majsan
Haider Saadoon Qasim Alhilfi, Redha Alwan Hasan Alhashimi
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 113–119
DOI: 10.15557/CGO.2017.0011

Diagnostyka i leczenie raka piersi u kobiet w ciąży
Agnieszka Żyromska, Magdalena Adamczak-Sobczak, Sylwia Szablewska
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 120–128
DOI: 10.15557/CGO.2017.0012

Realizacja powtórnej radioterapii u pacjentki z nawrotem w pochwie – opis przypadku
Marta Biedka
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 129–141
DOI: 10.15557/CGO.2017.0013

U kobiet w okresie pomenopauzalnym mięsak gładkokomórkowy macicy może imitować zwyrodnienie torbielowate mięśniaka macicy – opis dwóch przypadków i przegląd literatury
Hyun Young Kwon, Seo-Hee Rha, Jung-Woo Park
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 142–145
DOI: 10.15557/CGO.2017.0014

Ciążowa neoplazja trofoblastu w następstwie poronienia u pacjentki z prawidłowymi wynikami badania histopatologicznego po zabiegu łyżeczkowania jamy macicy
İbrahim Gülhan, Halil İbrahim Yıldız, Hamdi İnan, Mustafa Bağcı, Selçuk Erkılınç, Muzaffer Sancı
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 146–148
DOI: 10.15557/CGO.2017.0015