Ciążowa neoplazja trofoblastu w następstwie poronienia u pacjentki z prawidłowymi wynikami badania histopatologicznego po zabiegu łyżeczkowania jamy macicy
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Department of Gynecologic Oncology, İzmir Tepecik Research and Training Hospital, İzmir, Turkey
2 Department of Medical Oncology, İzmir Tepecik Research and Training Hospital, İzmir, Turkey
3 Department of Gynecology and Obstetrics, İzmir Tepecik Research and Training Hospital, İzmir, Turkey
Correspondence: İbrahim Gülhan, Department of Gynecologic Oncology, İzmir Tepecik Research and Training Hospital, Gaziler Street, No: 468, 35120 İzmir, Turkey, tel.: 0 506 7146590, e-mail: drigulhan@yahoo.com
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (2), p. 146–148
DOI: 10.15557/CGO.2017.0015
STRESZCZENIE

Ciążowa neoplazja trofoblastu może rozwinąć się jako powikłanie zaśniadu groniastego, ciąży donoszonej, pozamacicznej, zakończonej zarówno poronieniem, jak i w wyniku zabiegu. Rozpoznanie możliwe jest w oparciu o sam poziom ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, bez konieczności potwierdzenia histopatologicznego. Istotne jest rozróżnienie tej jednostki chorobowej od zaśniadu groniastego, jako że sposoby leczenia obu chorób różnią się. Niemniej jednak ciążowa neoplazja trofoblastyczna rozwijająca się w następstwie ciąży donoszonej, pozamacicznej lub zakończonej poronieniem bądź zabiegiem przerwania ciąży może być trudna do rozpoznania z powodu braku potwierdzenia w postaci materiału tkankowego. W takich przypadkach wykładnikiem objawów chorobowych może być czas od ostatniej ciąży do obecnego stanu ciążowego w połączeniu z nieadekwatnie wysokim stężeniem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej oraz wielkością zmian obecnych w macicy. Zabieg łyżeczkowania jamy macicy odgrywa ograniczoną rolę w leczeniu ciążowej neoplazji trofoblastycznej. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek ciążowej neoplazji trofoblastu, która rozwinęła się po przebytym poronieniu, w celu przypomnienia, iż choroba ta może wystąpić jako powikłanie każdej ciąży, nie tylko zaśniadowej.

Słowa kluczowe: zaśniad groniasty, ciążowa neoplazja trofoblastu, przerwanie ciąży, poronienie, łyżeczkowanie jamy macicy