LOGO
pl en

2015, Vol 13, No 4


Wpływ skojarzonego leczenia raka jajnika na funkcje układu moczowego
Marcin Opławski, Ewelina Kojs-Pasińska, Magdalena Smoczyńska, Michał Kwiatkowski, Janusz Jaszczyński, Zbigniew Kojs
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 217–223
DOI: 10.15557/CGO.2015.0024

Rak jasnokomórkowy jajnika
Monika Przybyłkowska, Magdalena Kowalska, Grzegorz Gerulewicz, Beata Śpiewankiewicz
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 224–233
DOI: 10.15557/CGO.2015.0025

Guzy jajnika o granicznej złośliwości – diagnostyka, leczenie i obserwacja po leczeniu
Piotr Sobiczewski, Jolanta Kupryjańczyk, Beata Śpiewankiewicz
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 234–244
DOI: 10.15557/CGO.2015.0026

Histerektomia brzuszna – przestrzenny model chirurgicznej resekcji tkankowej
Michał Zdrodowski, Paweł Knapp, Alicja Szyłejko, Piotr Bernaczyk
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 245–255
DOI: 10.15557/CGO.2015.0027

Angiogeneza w złośliwych nowotworach ginekologicznych
Anna Markowska, Karolina Jaszczyńska-Nowinka, Joanna Kaysiewicz, Anna Makówka, Janina Markowska
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 256–262
DOI: 10.15557/CGO.2015.0028

Choroba zakrzepowo-zatorowa jako istotny problem kliniczny w grupie pacjentek z nowotworami narządu płciowego
Anita Olejek, Ewa Horzelska
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 263–268
DOI: 10.15557/CGO.2015.0029

Czy profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest konieczna przy zabiegach laparoskopowych? Komentarz do wytycznych SAGES – Guidelines for Deep Venous Thrombosis Prophylaxis During Laparoscopic Surgery
Michał Solecki
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (4), p. 269–276
DOI: 10.15557/CGO.2015.0030