LOGO
pl en

2010, Vol 8, no 2


Zapobieganie chorobom zależnym od zakażenia HPV – aspekty kliniczne i ekonomiczne stosowania szczepień profilaktycznych
Tomasz Macioch, Maciej Niewada, Waldemar Wierzba, Mariusz Bidziński, Stanisław Radowicki
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 69-81
DOI:

Termoterapia z użyciem magnetycznych nanocząstek
Mieczysława Jurczyk
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 82-89
DOI:

Miejsce chemioterapii dootrzewnowej w pierwszorzutowym leczeniu raka jajnika
Radosław Mądry, Janina Markowska, Jolanta Lubin
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 90-103
DOI:

Analiza występowania objawów ubocznych w przebiegu terapii topotekanem u pacjentek leczonych z powodu nowotworów złośliwych jajnika
Rafał Moszyński, Monika Englert-Golon, Stefan Sajdak
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 104-111
DOI:

Rak szyjki macicy w przebiegu ciąży. Trudności diagnostyczne i powikłania
Robert Jach, Małgorzata Radoń-Pokracka, Wojciech Kolawa, Paweł Basta, Marcin Mika, Marzena Kula, Monika Kabzińska-Turek, Antoni Basta
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 112-122
DOI:

Chemioterapia w ciąży
Jacek J. Sznurkowski, Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Juliusz Kobierski, Dariusz Wydra, Janusz Emerich
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 123-131
DOI:

Rola ghreliny i obestatyny w procesach metabolicznych i nowotworowych u ludzi
Karolina Jaszczyńska-Nowinka, Anna Markowska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 131-138
DOI: