LOGO
pl en

Wartość leczenia operacyjnego z zachowaniem płodności u młodych kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika: badanie porównawcze

Waleed M. Etman1, Mohamed Fathy Abohashim1, Ramadan M. Ali2, Osama Abd- Elaziz2, Doaa Mandour3, Rehab Hemeda3, Ola A. Harb4, Walid A. Abdelsalam1

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e16–e21
DOI: 10.15557/CGO.2021.0003
Streszczenie

Wstęp: Nabłonkowy rak jajnika stanowi coraz częstsze rozpoznanie u młodych kobiet, którym zależy na zachowaniu płodności. Zabiegi operacyjne z oszczędzeniem funkcji rozrodczych, w których zachowuje się macicę i drugi jajnik, mogą okazać się korzystne w przypadku pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika w stopniu zaawansowania I, choć bezpieczeństwo takiego postępowania nadal budzi kontrowersje. Autorzy niniejszej pracy porównali leczenie radykalne z operacją z zachowaniem płodności u kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika w stopniu zaawansowania IA–C pod kątem wystąpienia nawrotów i przeżywalności, jak również ocenili wpływ leczenia na płodność i przebieg ciąży u pacjentek poddanych zabiegowi chirurgicznemu z zachowaniem płodności. Materiał i metody: Prospektywnie zidentyfikowano 60 pacjentek w wieku do 40 lat, u których rozpoznano nabłonkowego raka jajnika I stopnia. Pacjentki z grupy objętej leczeniem z zachowaniem płodności poddano salpingoowariektomii po stronie chorego jajnika oraz biopsji nacięciowej lub resekcji klinowej po stronie przeciwległej. U pacjentek z grupy objętej leczeniem radykalnym wykonano zabieg histerektomii całkowitej z obustronną salpingoowariektomią. Wszystkie pacjentki objęto 5-letnią obserwacją w celu dokonania oceny wpływu na płodność i przebieg ciąży. Wyniki: Pacjentki z grupy leczonej z zachowaniem płodności były znacznie młodsze (30 ± 4 vs 35 ± 5 lat) (p < 0,001), charakteryzowały się mniejszymi wymiarami guza (3,4 ± 1,3 vs 6,0 ± 2,6) (p < 0,001), niższym stopniem złośliwości histologicznej (p = 0,011), niższym stopniem zaawansowania choroby (p < 0,001) oraz częstszym występowaniem śluzowego typu histologicznego guza niż pacjentki z grupy leczonej radykalnie. Nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic między obiema grupami w odniesieniu do wystąpienia nawrotów choroby i przeżywalności. Spośród 25 pacjentek poddanych leczeniu chirurgicznemu z zachowaniem płodności 18 (72%) kobiet podjęło starania o zajście w ciążę. Odnotowano 15/18 (83%) ciąż, w tym 13 urodzeń żywych, 1 poronienie i 1 przypadek wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Wniosek: Leczenie chirurgiczne z zachowaniem płodności może stanowić dobrą alternatywę operacji radykalnej u młodych kobiet z rozpoznaniem raka jajnika I stopnia.

Słowa kluczowe
nabłonkowy rak jajnika, zachowanie płodności, operacja radykalna, wyniki leczenia