LOGO
pl en

Chirurgia oszczędzająca unerwienie w nowoczesnej ginekologii onkologicznej

Paweł Gruszecki1, Kazimierz Pityński2

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e27–e32
DOI: 10.15557/CGO.2021.0005
Streszczenie

Chirurgia oszczędzająca unerwienie jest aktualnie bardzo ważnym tematem w ginekologii onkologicznej. W niniejszej pracy zwrócono uwagę na fakt, że metoda oszczędzająca unerwienie nie jest zarezerwowana tylko dla radykalnej histerektomii. Większość procedur chirurgicznych stosowanych w nowoczesnej ginekologii onkologicznej powinna zachowywać unerwienie autonomiczne. W artykule omówiono ostatnio opublikowane prace precyzyjnie opisujące technikę oszczędzania unerwienia w usuwaniu węzłów biodrowych i okołoaortalnych, jak również nowoczesny sposób przeprowadzania oszczędzającej unerwienie radykalnej histerektomii. W dostępnym piśmiennictwie potwierdzono, że jakość życia pacjentki jest bezpośrednio związana z techniką operacyjną oraz rozległością zabiegu. Jak wspomniano wcześniej, technika operacyjna oszczędzająca unerwienie powinna być stosowana nie tylko w operacjach raka szyjki macicy, ale znacznie częściej – w operacjach raka endometrium oraz raka jajnika. Nowoczesne techniki pokazują, że ten rodzaj operacji zapewnia radykalność, a także pozwala pacjentowi zachować wysoką jakość życia. Rezultaty tego rodzaju zabiegów są porównywalne z technikami standardowymi – bez oszczędzania unerwienia – jeżeli chodzi o okres wolny od wznowy nowotworu oraz całkowite przeżycie. Chirurgia oszczędzająca unerwienie jest przyszłością ginekologii onkologicznej. Lepsza jakość życia oraz satysfakcja pacjentek jest naszym celem. Konieczne są jednak dalsze badania kliniczne dla lepszego zbadania i porównania prezentowanych w niniejszej pracy operacji oszczędzających unerwienie w usuwaniu węzłów chłonnych w raku jajnika i raku endometrium, jak również w połączeniu z oszczędzającą unerwienie histerektomią radykalną.

Słowa kluczowe
oszczędzanie unerwienia, histerektomia radykalna, usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych