LOGO
pl en

Rzadki przypadek endometriozy umiejscowionej w bliźnie po nacięciu krocza

Eftekhar Hassan Al-Ojaimi1, Janan Nabeel Alajaimi2

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e28–e33
DOI: 10.15557/CGO.2020.0006
Streszczenie

Wstęp: Endometrioza umiejscowiona w bliźnie po nacięciu krocza (episiotomii) jest niezwykle rzadką jednostką chorobową i częstą przyczyną wątpliwości diagnostycznych. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek obrzęku w okolicy krocza z towarzyszącym cyklicznym bólem u pacjentki po porodzie siłami natury, podczas którego wykonano nacięcie krocza. Na podstawie badania metodą rezonansu magnetycznego wysunięto podejrzenie ogniska endometriozy umiejscowionej w bliźnie po episiotomii i ograniczonej do okolicy krocza. Wykonano szerokie wycięcie chirurgiczne zmiany. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie. Po przeprowadzonym zabiegu nie odnotowano nawrotu choroby. Wnioski: Rozpoznanie endometriozy w bliźnie po episiotomii należy brać pod uwagę w każdym przypadku pacjentki z nacięciem krocza w wywiadzie, u której występują cykliczne dolegliwości bólowe lub guzowata zmiana w obrębie krocza. Pomocne w diagnostyce może okazać się badanie metodą rezonansu magnetycznego, natomiast najlepszą opcją leczenia pozostaje szerokie wycięcie chirurgiczne zmiany.

Słowa kluczowe
endometrioza, nacięcie krocza (episiotomia), endometrioza krocza, endometrioza umiejscowiona w bliźnie