LOGO
pl en

Laparoskopowa radykalna trachelektomia oszczędzająca nerwy: retrospektywna analiza czterech pacjentek

Shailesh Puntambekar, Kshitij Manerikar, Mihir Chitale, Arjun Goel, Deep Bhadra, Ravindra Sathe, Mangesh Panse

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e21–e27
DOI: 10.15557/CGO.2020.0005
Streszczenie

Wstęp: Rak szyjki macicy jest trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. Standardowo stosowaną metodą leczenia tego nowotworu we wczesnym stadium (IA1–IB1) jest radykalna histerektomia. U pacjentek, które chcą zachować płodność, można stosować laparoskopową radykalną trachelektomię. Celem pracy jest przedstawienie serii czterech pacjentek z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium, u których wykonano laparoskopową radykalną trachelektomię oszczędzającą nerwy oraz laparoskopową limfadenektomię miednicy. W pracy opisujemy stosowaną przez nas technikę operacyjną i porównujemy uzyskane wyniki chirurgiczne, onkologiczne i reprodukcyjne z badaniami dostępnymi w literaturze. Materiały i metody: Przeprowadzono retrospektywne badanie przeglądowe obejmujące cztery pacjentki z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium, u których w latach 2016–2018 w Galaxy Care Laparoscopy Institute (Indie) wykonano laparoskopową radykalną trachelektomię oszczędzającą nerwy i laparoskopową limfadenektomię miednicy. Wyniki: Cztery przypadki laparoskopowej radykalnej trachelektomii oszczędzającej nerwy u młodych pacjentek z inwazyjnym rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy w stadium od IA2 do IB1. Czas zabiegu wyniósł 100–150 minut. Okres śród- oraz pooperacyjny przebiegł bez powikłań. W badaniu histopatologicznym potwierdzono rozpoznanie wraz z marginesami wolnymi. Nie odnotowano zmian przerzutowych do węzłów chłonnych miednicy. Przy rutynowej kontroli stwierdzono, że u wszystkich pacjentek wystąpiła menstruacja; nie zgłaszano upośledzenia czynności jelit ani pęcherza moczowego. Wywiad dotyczący życia seksualnego pacjentek w okresie pooperacyjnym nie wykazał dolegliwości związanych z suchością pochwy ani trudności w odbyciu stosunku seksualnego. Trzy pacjentki podjęły próbę zajścia w ciążę, z czego u dwóch kobiet próba ta zakończyła się powodzeniem. Do czasu opracowania publikacji u żadnej pacjentki nie odnotowano nawrotu choroby. Wnioski: Laparoskopowa trachelektomia oszczędzająca nerwy jest preferowaną metodą chirurgiczną u młodych pacjentek z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium, które chcą zachować płodność. Techniki chirurgiczne oszczędzające nerwy zapobiegają pooperacyjnemu upośledzeniu czynności układu moczowego, nieprawidłowościom odbytniczo-odbytowym i problemom w sferze seksualnej.

Słowa kluczowe
laparoskopowa, oszczędzająca nerwy, trachelektomia, rak szyjki macicy