Zespół Swyera z obecnością rozrodczaka: niejednoznaczne rozpoznanie patologiczne
Afiliacja i adres do korespondencji
Department of Obstetrics and Gynecology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea
Adres do korespondencji: Jung-Woo Park, MD, PhD, Department of Obstetrics and Gynecology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea, tel.: +82 51 240 5090, fax: +82 52 244 9553, e-mail: obgypjw@dau.ac.kr
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 189–192
DOI: 10.15557/CGO.2019.0025
STRESZCZENIE

Zespół Swyera – lub czysta dysgenezja gonad – jest jednym z rodzajów dysgenezji gonad. Osoba z zespołem Swyera cierpi na pierwotny brak miesiączki i nie rozwija wtórnych cech płciowych. Siedemnastoletnia dziewczynka została przyjęta z powodu drobnokomórkowego raka jajnika prawego. Rozrodczak – dysgerminoma – ma kilka cech klinicznych i patologicznych wspólnych z drobnokomórkowym rakiem jajnika. W pracy przedstawiono przypadek rozrodczaka w zespole Swyera z niejednoznacznym wynikiem badania histopatologicznego.

Słowa kluczowe: zespół Swyera, dysgerminoma, immunohistochemia