Dwa przypadki złośliwego międzybłoniaka otrzewnej bez ekspozycji na działanie azbestu w wywiadzie
Afiliacja i adres do korespondencji
Department of Obstetrics and Gynecology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea
Adres do korespondencji: Jung-Woo Park, MD, PhD, Department of Obstetrics and Gynecology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea, tel.: +82 51 240 5090, fax: +82 52 244 9553, e-mail: mdpjw1216@gmail.com
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 185–188
DOI: 10.15557/CGO.2019.0024
STRESZCZENIE

Złośliwy międzybłoniak otrzewnej jest rzadką chorobą i zwykle rozwija się u osób w wieku od 50 do 69 lat. Ekspozycję na azbest odnotowano u 80% chorych z międzybłoniakiem opłucnej i jedynie u 8% z międzybłoniakiem otrzewnej. Rokowanie jest złe, a mediana przeżycia wynosi <1 rok. W pracy przedstawiamy dwa przypadki złośliwego międzybłoniaka otrzewnej bez narażenia na działanie azbestu w wywiadzie.

Słowa kluczowe: złośliwy międzybłoniak otrzewnej, nowotwór otrzewnej, leczenie chirurgiczne