Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

Robert Jach, e-mail: jach@cm-uj.krakow.pl

Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (1), p. 24–33
DOI: 10.15557/CGO.2017.0002