Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

Radosław Mądry, e-mail: radoslaw.madry@oncology.am.poznan.pl

Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (1), p. 5–23
DOI: 10.15557/CGO.2017.0001