Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące nabłonkowych nowotworów jajnika: raka jajnika oraz guzów o granicznej złośliwości w ciąży
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
2 Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
3 Oddział Ginekologii Onkologicznej, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
Correspondence to:
1 Dr hab. n. med. Anna Markowska, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel.: +48 61 841 92 73, e-mail: office@mail.gpsk.am.poznan.pl
2 Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak, Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel.: +48 61 841 92 73, e-mail: office@mail.gpsk.am.poznan.pl
3 Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań, tel.: +48 61 854 90 14, e-mail: szpital@skpp.edu.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2014, 12 (1), p. 49–56
DOI: 10.15557/CGO.2014.0005