Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnozowania i leczenia czerniaka w ciąży
Afiliacja i adres do korespondencji

1 I Oddział Kliniczny Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
2 Oddział Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach.
Kierownik: dr hab. n. med. Bogdan Michalski
3 Oddział Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik: dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Correspondence to:
1 Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia, I Oddział Kliniczny Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel.: +48 61 841 92 24, e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl
2 Dr hab. n. med. Bogdan Michalski, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, tel.: +48 32 605 35 66, e-mail: bogdan@proloc.com.pl
3 Dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, Oddział Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel.: +48 61 885 06 19/61 885 06 20, e-mail: maria.litwiniuk@wco.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2014, 12 (1), p. 64–66
DOI: 10.15557/CGO.2014.0007