Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych
Afiliacja i adres do korespondencji

I Katedra Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kulig
Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
Correspondence to: Dr n. med. Paweł Basta, Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel.: +48 12 424 85 84, e-mail: pbasta@cm-uj.krakow.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2014, 12 (1), p. 31–42
DOI: 10.15557/CGO.2014.0003