Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society concerning the treatment of lymphatic and hematopoietic system neoplasms in pregnant women
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
2 Oddział Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach.
Kierownik: dr hab. n. med. Bogdan Michalski
Correspondence to:
1 Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień, Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Henryka Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice,
tel.: +48 32 259 12 81, e-mail: klinhem@sum.edu.pl
2 Dr hab. n. med. Bogdan Michalski, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, tel.: +48 32 605 35 66, e-mail: bogdan@proloc.com.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2014, 12 (1), p. 57–63
DOI: 10.15557/CGO.2014.0006