Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące nabłonkowych nowotworów jajnika: raka jajnika oraz guzów o granicznej złośliwości
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84, 61-569 Poznań
2 Katedra i Klinika Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
3 Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
4 Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
5 Klinika Ginekologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
6 Dział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
7 Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka
8 I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, ul. T. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
9 Oddział Ginekologii Onkologicznej, Ogólnej i Położnictwa, Samodzielny Publiczny ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
10 Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom
11 I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, ul. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa
12 Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
13 Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
Correspondence to: Sekretariat PTGO, MedicalArt Group Sp. z o.o.
ul. Promyka 13, 01-604 Warszawa
tel./faks: +48 22 832 37 14
e-mail: radoslaw.madry@skpp.edu.pl, sekretariat@ptgo.pl

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 9–23
DOI: 10.15557/CGO.2013.0001