Rak gruczołowy szyjki macicy z obustronnymi przerzutami do przydatków
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie.
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska
2 Zakład Patomorfologii Wydziału Lekarskiego PUM w Szczecinie. Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała
3 Oddział Ginekologii Szpitala MSWiA w Szczecinie. Zarządzający Oddziałem: dr n. med. Andrzej Abucewicz
Correspondence to: Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel.: 91 466 13 32, faks: 91 466 13 34
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 199-205
STRESZCZENIE

Rak szyjki macicy to drugi co do częstości, po raku sutka, nowotwór występujący u kobiet na całym świecie. Obserwujemy około 500 000 zachorowań rocznie, w tym 275 000 zgonów rocznie z powodu tej choroby. Nowotwory nabłonkowe stanowią większość raków szyjki macicy. Jedynie 15-35% nowotworów szyjki to rak gruczołowy. Ostatnie dane epidemiologiczne wskazują na stopniowy wzrost zachorowalności na raka gruczołowego przy jednoczesnym spadku zachorowań na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. W pracy przedstawiono przypadek 50-letniej pacjentki, u której zdiagnozowano raka gruczołowego szyjki macicy z przerzutami do obu jajników i jajowodu oraz towarzyszącym wodobrzuszem. Obraz kliniczny i śródoperacyjny sugerował początkowo raka jajnika w stopniu zaawansowania IIIC wg FIGO. Po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego postawiono diagnozę raka gruczołowego z przerzutami do przydatków. Przerzuty nowotworowe z narządu płciowego występują najczęściej z raków jajnika lub trzonu macicy. Przerzuty z raka szyjki są spotykane zdecydowanie rzadziej. W piśmiennictwie światowym jest niewiele doniesień na ten temat. Ponadto w dostępnych pracach autorzy podają różne dane liczbowe co do częstości występowania przerzutów do jajników i jajowodów. W niektórych pracach wskazuje się na fakt, że istnieje konieczność wykluczenia odwrotnej sytuacji – przerzutów raka jajnika do szyjki macicy. Dane te świadczą o złożoności zagadnienia – był to powód, dla którego postanowiliśmy opisać przypadek naszej pacjentki.

Słowa kluczowe: rak gruczołowy szyjki macicy, przerzuty nowotworowe do przydatków, powikłania, wodobrzusze, rak jajnika, nowotwory