LOGO
pl en

Varia. Zasady obserwacji chorych po leczeniu z powodu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem raka trzonu macicy

Andrzej Kawecki

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 73-75
Streszczenie

Przedstawiono zasady obserwacji chorych po leczeniu z powodu nowotworów złośliwych. Podstawowym celem obserwacji jest wczesne wykrycie nawrotu choroby, ale także wczesne rozpoznanie drugiego niezależnego nowotworu oraz monitorowanie działań niepożądanych uprzednio przeprowadzonego leczenia. Szczegółowe zasady obserwacji, uwzględniające rytm wizyt kontrolnych i zakres badań diagnostycznych, są specyficzne dla typu nowotworu. Omówiono cele i schemat obserwacji u chorych na raka trzonu macicy, podkreślając znaczenie działań mających na celu wczesne wykrycie ew. drugiego niezależnego nowotworu.

Słowa kluczowe
obserwacja po leczeniu onkologicznym, nawrót nowotworu, przerzuty odległe, drugi niezależny nowotwór, rak trzonu macicy, rak piersi