LOGO
pl en

Varia. Profilaktyka i leczenie powikłań hematologicznych w ginekologii onkologicznej

Anna Dańska-Bidzińska, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Mariusz Bidziński

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 66-70
Streszczenie

W ciągu kilku ostatnich lat w licznych badaniach wykazano, że działania niepożądane cytostatyków mogą być skutecznie leczone, a nawet można im zapobiegać, stosując odpowiednie krwiotwórcze czynniki wzrostu wybiórczo pobudzające granulopoezę, erytropoezę czy trombopoezę. Większość z nich jest dostępna, więc można, i powinno się, je włączać do codziennej praktyki leczenia chorych z mielosupresją towarzyszącą chemioterapii w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej terapii przeciwnowotworowej. W pracy podsumowano informacje o roli kilku krwiotwórczych czynników wzrostu, ich wpływie na tolerancję i możliwość utrzymania intensywności chemioterapii wśród chorych na nowotwory narządów płciowych kobiecych. Celem artykułu jest zachęcenie klinicystów do częstszego, ale w pełni odpowiedzialnego stosowania czynników wzrostu, z troską o jakość życia pacjentów oraz poprawą wyników prowadzonego leczenia przeciwnowotworowego.

Słowa kluczowe
leczenie wspomagające, nowotwory ginekologiczne, czynniki stymulujące erytropoezę, granulocytarne czynniki wzrostu, interleukina 11