Varia. Profilaktyka i leczenie powikłań hematologicznych w ginekologii onkologicznej
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Anna Dańska-Bidzińska, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 644 00 55, e-mail: mbidzinski@coi.waw.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 66-70
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W ciągu kilku ostatnich lat w licznych badaniach wykazano, że działania niepożądane cytostatyków mogą być skutecznie leczone, a nawet można im zapobiegać, stosując odpowiednie krwiotwórcze czynniki wzrostu wybiórczo pobudzające granulopoezę, erytropoezę czy trombopoezę. Większość z nich jest dostępna, więc można, i powinno się, je włączać do codziennej praktyki leczenia chorych z mielosupresją towarzyszącą chemioterapii w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej terapii przeciwnowotworowej. W pracy podsumowano informacje o roli kilku krwiotwórczych czynników wzrostu, ich wpływie na tolerancję i możliwość utrzymania intensywności chemioterapii wśród chorych na nowotwory narządów płciowych kobiecych. Celem artykułu jest zachęcenie klinicystów do częstszego, ale w pełni odpowiedzialnego stosowania czynników wzrostu, z troską o jakość życia pacjentów oraz poprawą wyników prowadzonego leczenia przeciwnowotworowego.

Słowa kluczowe: leczenie wspomagające, nowotwory ginekologiczne, czynniki stymulujące erytropoezę, granulocytarne czynniki wzrostu, interleukina 11