Varia. Pielęgnacja skóry u chorych onkologicznych poddawanych radioterapii oraz chemioterapii
Afiliacja i adres do korespondencji

Oddział Onkologii Ginekologicznej z Pododdziałem Brachyterapii, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Mirosława Demska, Oddział Onkologii Ginekologicznej z Pododdziałem Brachyterapii, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel.: 85 664 67 32, e-mail: mirademska@wp.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 71-72
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W artykule omówione zostały skutki uboczne radioterapii i chemioterapii stosowanej w leczeniu raka trzonu macicy. Autorzy prezentują aspekty postępowania związane z zapobieganiem, wczesnym rozpoznawaniem i odpowiednią pielęgnacją powikłań popromiennych w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Przedstawiają również powikłania skórne u chorych na nowotwory leczonych cytostatykami oraz proponują konkretne działania, które powinny wpłynąć na poprawę komfortu życia pacjentów.

Słowa kluczowe: radioterapia, pielęgnacja powikłań popromiennych, odczyn popromienny, chemioterapia, zespół ręka-stopa