LOGO
pl en

Varia. Pielęgnacja skóry u chorych onkologicznych poddawanych radioterapii oraz chemioterapii

Mirosława Demska, Anna Szmigiel

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 71-72
Streszczenie

W artykule omówione zostały skutki uboczne radioterapii i chemioterapii stosowanej w leczeniu raka trzonu macicy. Autorzy prezentują aspekty postępowania związane z zapobieganiem, wczesnym rozpoznawaniem i odpowiednią pielęgnacją powikłań popromiennych w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Przedstawiają również powikłania skórne u chorych na nowotwory leczonych cytostatykami oraz proponują konkretne działania, które powinny wpłynąć na poprawę komfortu życia pacjentów.

Słowa kluczowe
radioterapia, pielęgnacja powikłań popromiennych, odczyn popromienny, chemioterapia, zespół ręka-stopa