LOGO
pl en

Standardy w ginekologii onkologicznej. Rekomendacje postępowania onkologicznego. Rak trzonu macicy

prof. dr hab. n. med. Leszek Bablok6, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski11, prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński3, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski7, dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska3, dr n. med. Paweł Derlatka3, prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski9, dr n. med. Krzysztof Gawrychowski1, prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk10, prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz12, prof. dr hab. n. med. Janina Kamińska5, dr hab. n. med. Andrzej Kawecki1, dr n. med. Małgorzata Kowalska5, prof. dr hab. n. med. Izabela Kozłowicz-Gudzińska4, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk2, prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki13, dr n. med. Ryszard Krynicki3, lek. med. Magdalena Miedzińska-Maciejewska3, prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer14, prof. dr hab. n. med. Marek P. Nowacki1, dr hab. n. med. Grzegorz Panek3, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki8, dr n. med. Jacek Sieńko7, prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk7, dr n. med. Piotr Sobiczewski3, prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów8, prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz8, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś6, prof. dr hab. n. med. Jan Zieliński1

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 9-18
Streszczenie

Punkt wyjścia do sformułowania powyższych rekomendacji stanowiły zasady diagnostyki, leczenia i postępowania po leczeniu raka trzonu macicy opracowane w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Przedstawione zalecenia kierowane są do lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów narządu rodnego w regionie mazowieckim. Celem rekomendacji jest stworzenie możliwości ujednolicenia zasad postępowania w ośrodkach ginekologiczno-onkologicznych w regionie oraz określenie warunków do leczenia chorych w szpitalach o określonym stopniu specjalizacji.