LOGO
pl en

Rehabilitacja po leczeniu i zagadnienia opieki paliatywnej. Rehabilitacja psychiczna pacjentek z nowotworem narządów rodnych

Mariola Kosowicz, Teresa Wysocka-Bobryk

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 62-63
Streszczenie

Spośród wszystkich chorób nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka. Na chorobę, szczególnie nowotworową, nikt nie jest przygotowany. Jest ona obarczona silnym lękiem społecznym, co już w początkowym okresie oczekiwania na diagnozę staje się nierzadko przyczyną psychicznego „holokaustu”. Niestety, taki stan umysłu pobudza silne i bardzo trudne emocje, m.in. lęk, często nadmierne cierpienie. Na swojej drodze po zdrowie chora kobieta wymaga wielodyscyplinarnego wsparcia, bez którego może nie mieć szansy na przejście przez nią w sposób mimo wszystko bezpieczny.

Słowa kluczowe
choroba nowotworowa, reakcje emocjonalne, mechanizmy obronne, jakość życia, rehabilitacja psychiczna