LOGO
pl en

Rehabilitacja fizyczna kobiet leczonych z powodu nowotworów narządu rodnego

Hanna Tchórzewska

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 64-65
Streszczenie

W artykule przedstawiono współczesne poglądy dotyczące zasad i głównych celów rehabilitacji w ginekologii onkologicznej. Opisano główne przyczyny obniżenia sprawności fizycznej po leczeniu nowotworów narządu rodnego, a także wymieniono czynniki mające wpływ na stan zdrowia chorych.

Słowa kluczowe
rehabilitacja onkologiczna, obrzęk limfatyczny, jakość życia