LOGO
pl en

Nadzór po leczeniu chorych na raka trzonu macicy

Krzysztof Czajkowski

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 59-61
Streszczenie

Opieka nad kobietami po przebytym leczeniu nowotworu trzonu macicy zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby w chwili podjęcia terapii, od zakresu leczenia operacyjnego i od zaproponowanej terapii zachowawczej. Zaproponowano różne schematy nadzoru nad pacjentką w zależności od występowania czynników ryzyka wznowy oraz zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej. Omówiono ryzyko wznowy w zależności od obrazu klinicznego przy podjęciu leczenia oraz wyniku badania histopatologicznego. Poddano analizie zastosowanie metod diagnostycznych w zależności od spodziewanego miejsca wystąpienia wznowy.

Słowa kluczowe
rak trzonu macicy, nadzór po leczeniu, wznowa, czynniki ryzyka