LOGO
pl en

Leczenie systemowe i hormonalne chorych z rakiem trzonu macicy

Anna Dańska-Bidzińska

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 49-52
Streszczenie

W pracy omówiono zastosowanie chemioterapii i hormonoterapii w leczeniu raka trzonu macicy. Przedstawiono wytyczne dotyczące leczenia systemowego uzupełniającego i terapeutycznego w zależności od stopnia klinicznego zaawansowania oraz typu histopatologicznego. Zaprezentowano również wyniki istotnych badań klinicznych. Dokonano przeglądu stosowanych leków hormonalnych, z uwzględnieniem wskazań do takiej terapii. Ponadto przedstawiono nowe kierunki w terapii celowanej w raku trzonu macicy.

Słowa kluczowe
rak trzonu macicy, hormonoterapia, chemioterapia, terapia celowana