LOGO
pl en

Diagnostyka zmian nowotworowych trzonu macicy (TK, MRI, PET)

Leszek Królicki1,2, Renata Andrysiak2, Maciej Jakuciński2

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 22-24
Streszczenie

Badania obrazowe w diagnostyce raka macicy odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w ocenie zaawansowania choroby. Ponieważ każda metoda ma pewne zalety i ograniczenia, wybór odpowiedniej metody diagnostycznej zależy od określonego problemu diagnostycznego. W artykule dokonano przeglądu możliwości wykorzystania tomografii komputerowej, tomografii rezonansu jądrowego oraz PET w diagnostyce raka trzonu macicy.

Słowa kluczowe
rak trzonu macicy, tomografia komputerowa, CT, TK, magnetyczny rezonans jądrowy, MRI, diagnostyka