Algorytm diagnostyczny nowotworów mezenchymalnych macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

Zakład Patomorfologii CSK MSWiA Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

GIN ONKOL 2007, 5 (4)