Nowotwory przerzutowe pochwy. Problem diagnostyczny i terapeuyczny
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: Frauenklinik, Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40, 47805 Krefeld, Germany
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL 2006, 4 (4), p. 250-255
STRESZCZENIE

Pierwotne nowotwory pochwy występują rzadko. Znacznie częstsze są raki przerzutowe. Typowym zjawiskiem jest problem ze znalezieniem ogniska pierwotnego nowotworu. Najczęstszy jest rak szyjki macicy, a w dalszej kolejności rak endometrium, rak okrężnicy, odbytnicy, jajnika i przedsionka pochwy. Rzadko mamy do czynienia z rozsiewem nowotworu złośliwego dróg moczowych. Typowe jest późne rozpoznanie, a rokowanie zależy od rodzaju guza pierwotnego, wczesnego rozpoznania i wdrożenia skutecznego leczenia.

Słowa kluczowe: przerzutowy rak pochwy, wtórny rozsiew nowotworu złośliwego, postępowanie diagnostyczne, metody leczenia