Histerektomia drogą minilaparotomii w operacyjnym leczeniu atypowych rozrostów endometrium – doniesienie wstępne
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 249-254
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem pracy jest wykazanie możliwości bezpiecznego wykonania minilaparotomii w operacji wycięcia macicy z przydatkami z powodu atypowego rozrostu endometrium. Materiał i metoda: Do zabiegu zakwalifikowano na podstawie wywiadu, badania ginekologicznego, badania ultrasonograficznego oraz wyniku histopatologicznego materiału uzyskanego z biopsji endometrium 12 pacjentek z atypowym rozrostem błony śluzowej jamy macicy. Za minilaparotomię uznano nacięcie powłok brzusznych nieprzekraczające 6 cm długości. Wyniki: Średni czas trwania zabiegu wynosił 49,1 minuty (od 35 do 80 min). Śródoperacyjną utratę krwi oceniano na 100 do 300 ml, zaś dolegliwości bólowe w pierwszej dobie po zabiegu na 3,4 punktu w skali VAS. Hospitalizacja po operacji trwała od 2 do 5 dni (średnio 3,7 dnia). U dwóch pacjentek w drugiej dobie po operacji zaobserwowano wzrost temperatury ciała powyżej 38ºC, który był powodem włączenia antybiotykoterapii. Wnioski: Właściwie dobranej grupie pacjentek można z powodu atypowego rozrostu endometrium wyciąć macicę drogą minilaparotomii.

Słowa kluczowe: histerektomia, adneksektomia, minilaparotomia, hiperplazja, atypia endometrium