LOGO
pl en

Hormonalna terapia u kobiet po leczeniu raka piersi i endometrium

Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2005, 3 (2), p. 76-83
Streszczenie

W pracy przedstawiono obecnie obowiązujące zasady postępowania dotyczącego leczenia objawów menopauzy u kobiet po leczeniu raka piersi i trzonu macicy. Stale wzrastająca liczba pacjentek po leczeniu tych nowotworów, a wkraczających w wiek menopauzy, wymusza zajęcie się tym zagadnieniem. W artykule zebrano wiedzę na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz własnego doświadczenia autorów. Dotychczasowe analizy oparte na retrospektywnych badaniach nie wypracowały wiarygodnych zaleceń dotyczących przeciwdziałania problemom menopauzy u kobiet po leczeniu nowotworów hormonozależnych. Badania grup skandynawskich, pomimo że były randomizowane i prospektywne, także nie pozwalają na sformułowanie ostatecznych wniosków. Należy podkreślić, że stosowanie leków hormonalnych u takich chorych powinno być wnikliwie przeanalizowane i dobierane indywidualnie z uwzględnieniem najniższych dawek oraz krótkiego czasu podawania środków. Zazwyczaj przed zastosowaniem leków hormonalnych należy stosować leki niehormonalne o udowodnionej skuteczności w zmniejszaniu uporczywych dolegliwości okresu menopauzalnego. Wątpliwości dotyczące zagrożeń w działaniach terapeutycznych u kobiet po leczeniu raka piersi i raka trzonu macicy muszą być szczegółowo omawiane z chorymi.

Słowa kluczowe
terapia hormonalna, rak piersi, rak trzonu macicy, hormony a nowotwory, terapia niehormonalna