Niedotlenienie w raku szyjki macicy a odpowiedź na leczenie
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Katedra Onkologii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki Onkologii AM: prof. dr hab. n. med. J. Markowska
2 Clarkson University, Potsdam k. Nowego Jorku (USA)
Correspondence to: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska, Katedra Onkologii AM im. K. Marcinkowskiego, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań, tel. (0*61) 854 90 16, faks (0*61) 851 04 90
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 9-14
STRESZCZENIE

Niedotlenienie nowotworów złośliwych wiąże się z opornością na leczenie radiochemioterapeutyczne. Badania chorych na raka szyjki macicy wykazały związek między niedotlenieniem w komórkach guza a gorszym 3-letnim przeżyciem. Oznaczanie markerów niedotlenienia: HIF-1a, CA 9 i GLUT 1 metodą immunohistochemiczną w materiale z biopsji lub operacji raka szyjki macicy jest mniej inwazyjne niż oznaczanie utlenowania inwazyjną sondą Eppendorfa. Pozwala na modyfikację leczenia i ewentualne jego monitorowanie. Przypuszcza się, że korzystny efekt terapeutyczny może odgrywać YC-1 hamujący HIF-1a.

Słowa kluczowe: niedotlenienie, markery niedotlenienia, rak szyjki macicy, HIF-1a, YC-1