Wartość prognostyczna stężeń fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Akademii Medycznej w Białymstoku;
2 Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej Akademii Medycznej w Białymstoku;
3 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej w Białymstoku.
Correspondence to: dr hab. n. med. Sławomir Terlikowski, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok,
tel. 0 (prefiks) 85 748 88 69, fax 0 (prefiks) 85 748 88 60, e-mail: ster@amb.edu.pl
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 181-185
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Badano związek pomiędzy czasem przeżycia a stężeniami w surowicy krwi fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) u 73 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania IB i IIA (FIGO). Oznaczeń dokonano przed leczeniem operacyjnym. Poszukiwano zależności pomiędzy stężeniami CYFRA 21-1 a zaawansowaniem klinicznym nowotworu, stopniem jego histologicznego zróżnicowania oraz czasem przeżycia. Przed leczeniem stężenia wyższe niż 2,5 pg/ml stwierdzono u 38% chorych. U pacjentek, u których wykazano stężenia niższe, obserwowano dłuższy czas przeżycia. Wyniki badań sugerują, że chore na raka szyjki macicy we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego, u których przed leczeniem wykazano obecność w surowicy krwi fragmentów cytokeratyny 19, wymagają leczenia skojarzonego.

Słowa kluczowe: płaskonabłonkowy rak szyjki macicy, CYFRA 21-1, fragment cytokeratyny 19