Porównanie przydatności dwóch wskaźników ryzyka złośliwości (RMI) w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska, tel./fax 0 (prefiks) 32 248 10 71
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 147-155
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cel: Cel pracy obejmował porównanie przydatności dwóch wskaźników ryzyka złośliwości (RMI) w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 224 pacjentki z rozpoznanymi guzami jajnika, hospitalizowane i operowane na Oddziale Ginekologicznym Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej. U wszystkich pacjentek wykonano: badanie ginekologiczne, ultrasonograficzne badanie przezpochwowe, ocenę stężenia Ca 125 w surowicy krwi. Zebrano dokładny wywiad. Metodą weryfikującą był pooperacyjny wynik histopatologiczny. Obrazy ultrasonograficzne sklasyfikowano według propozycji dostępnych w literaturze, a wskaźniki ryzyka złośliwości obliczono według algorytmów dostępnych w literaturze. Możliwości klasyfikacyjne porównano za pomocą krzywych ROC. Wyniki: W grupie badanej znalazły się 193 przypadki guzów niezłośliwych i 31 przypadków guzów złośliwych. Badane wskaźniki ryzyka złośliwości wykazywały zbliżone zdolności, jeśli chodzi o klasyfikację guzów złośliwych i niezłośliwych. Wnioski: 1. Wskaźniki ryzyka złośliwości mogą być przydatne w przedoperacyjnej klasyfikacji guzów jajnika. 2. Obydwa porównywane wskaźniki odznaczały się zbliżonymi parametrami diagnostycznymi.

Słowa kluczowe: wskaźnik ryzyka złośliwości, guzy przydatków, rak jajnika, ultrasonografia