Hormony a proces nowotworowy
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 139-146
STRESZCZENIE

Gwałtowny postęp w ostatnich latach w naukach biologicznych – w tym w szczególności rozwój biologii molekularnej – przyczynił się do zrozumienia przebiegu procesu nowotworowego. Karcinogeneza raków hormonozależnych ma unikalny charakter, głównie z powodu nadmiernej proliferacji przez endogenne lub egzogenne hormony. W jej rezultacie następuje akumulacja błędów w materiale genetycznym. Niestety, większość genów, które podlegają regulacji hormonalnej, pozostaje nieznana. Zwiększająca się liczba zmian w genomie prowadzi w końcu do nabycia fenotypu nowotworowego. W poniższym artykule przedstawiono stan wiedzy na temat związków pomiędzy hormonami a rakami hormonozależnymi na przykładzie raka piersi.

Słowa kluczowe: hormony, czynniki wzrostu, hormonozależne nowotwory, hormonozależna regulacja proliferacji, rak piersi