Laparoskopowa jednostronna adneksektomia w leczeniu niezłośliwych guzów przydatków u kobiet po menopauzie – doniesienie wstępne
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Szpital im. Świętej Rodziny w Warszawie
2 Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Instytutu Onkologii w Warszawie

GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 119-124
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem tego artykułu jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa adneksektomii laparoskopowej u kobiet z guzem jajnika w wieku pomenopauzalnym. Materiał i metoda: Praca przedstawia wyniki uzyskane w 50 adneksektomiach laparoskopowych jednostronnych wykonywanych z powodu guzów przydatków u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu metodą laparoskopową podjęto na podstawie rozmowy z pacjentkami, wyniku badania klinicznego, poziomu antygenu Ca 125 oraz wyniku badania ultrasonograficznego. Badaniem objęto kobiety z prawidłowym poziomem Ca 125 i bez cech guza jajnika w badaniu ultrasonograficznym. Wyniki: We wszystkich naszych przypadkach zarówno badanie skrawków mrożonych, jak i definitywne badanie histopatologiczne wykazało obecność łagodnego guza jajnika. Wnioski: Należy stwierdzić, że w wybranych przypadkach adneksektomia laparoskopowa stanowi skuteczną i bezpieczną metodę leczenia guzów jajnika u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Słowa kluczowe: laparoskopia, adneksektomia, menopauza