Rzadki przypadek raka pochwy u 26-letniej pacjentki
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Oddział Kliniczny Radioterapii, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
2 Oddział Radioterapii, Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Opisano przypadek 26-letniej chorej, u której stwierdzono pierwotnego raka pochwy. Omówiono diagnostykę i zastosowane radykalne leczenie energią promienistą – tele- i brachyterapią. Dokonano analizy trzyletniego okresu obserwacji chorej po leczeniu, z uwzględnieniem odczynów popromiennych.

Słowa kluczowe: Ca 125, rak jajnika