Chemioterapia raka endometrium
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Rak endometrium zaliczany jest do najlepiej rokujących nowotworów złośliwych narządu płciowego kobiet. Zasadniczymi metodami leczenia są chirurgia i radioterapia. Chemioterapia w leczeniu raka endometrium jest zawsze postępowaniem paliatywnym. W ostatnim dziesięcioleciu uważano, że przerzuty raka endometrium, w szczególności do płuc lub wątroby, mogą być leczone metodą chemioterapii. Polichemioterapia jest skuteczniejszą metodą leczenia niż monoterapia.

Słowa kluczowe: rak trzonu macicy, chemioterapia