LOGO
pl en

Publikacja wyłącznie w języku angielskim

Od dnia 1 maja 2021 r. „Current Gynecologic Oncology” będzie wydawane wyłącznie w języku angielskim. W związku z tym Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów w tym języku, dopuszczając jednak zgłaszanie manuskryptu również w języku polskim – w takiej sytuacji w Redakcji zostanie przygotowane jego profesjonalne tłumaczenie. Koszt tłumaczenia/redakcji językowej autorskiej wersji angielskiej (gdy konieczna okaże się istotna ingerencja) będzie każdorazowo ustalany z tłumaczami i przerzucany na Autorów. Oznacza to, że zgłaszając artykuł do publikacji, Autorzy zgadzają się na jego językowe opracowanie i pokrycie kosztów z tym związanych*.

Począwszy od zaległego numeru 3/2020 prace przyjęte do druku zostaną opublikowane pod warunkiem wniesienia ww. opłaty. Redakcja zwraca uwagę, że od wielu lat wersje anglojęzyczne wszystkich artykułów publikowanych w „Current Gynecologic Oncology” są zamieszczane w międzynarodowych bazach danych (m.in. Web of Science), co zwiększa widoczność wyników Państwa badań. Dotychczas koszt opracowania językowego w całości ponosił Wydawca, obecnie – w związku z rosnącymi obciążeniami finansowymi – konieczny jest współudział Autorów. Opłata powinna być uiszczona w terminie 14 dni od otrzymania stosownego powiadomienia od Redakcji.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Medical Communications Sp. z o.o., ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa
IBAN: PL 34 1090 1043 0000 0001 4310 7637
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Tytuł przelewu: Tłumaczenie, CGO i numer czasopisma, nazwisko pierwszego autora pracy [przykład: Tłumaczenie, CGO 1 2021, Kowalski]

* Redakcja zastrzega sobie prawo do zwolnienia z odpłatności w wyjątkowych sytuacjach.