Lista Recenzentów w 2017 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2017 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych w „Current Gynecologic Oncology”.

 • Dariusz Adamek
 • Tomasz Banaś
 • Paweł Basta
 • Wiesława Bednarek
 • Mariusz Bidziński
 • Andrzej Bieńkiewicz
 • Paweł Blecharz
 • Magdalena Chechlińska
 • Anita Chudecka-Głaz
 • Leszek Gottwald
 • Diana Hodorowicz-Zaniewska
 • Hubert Huras
 • Robert Jach
 • Monika Kabzińska-Turek
 • Kazimierz Karolewski
 • Dagmara Klasa-Mazurkewicz
 • Tomasz Kluz
 • Zbigniew Kojs
 • Marek Kudła
 • Inga Ludwin
 • Krzysztof Małecki
 • Anna Markowska
 • Janina Markowska
 • Rafał Matkowski
 • Anna Nasierowska-Guttmejer
 • Ewa Nowak-Markwitz
 • Krzysztof Okoń
 • Anita Olejek
 • Grzegorz Panek
 • Kazimierz Pityński
 • Tadeusz Popiela
 • Andrzej Roszak
 • Włodzimierz Sawicki
 • Paolo Scollo
 • Andrzej Semczuk
 • Anna Sowa-Staszczak
 • Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
 • Jacek Sznurkowski
 • Joanna Szpor
 • Beata Śpiewankiewicz
 • Rafał Tarkowski
 • Łukasz Wicherek
 • Marcin Wiecheć
 • Dariusz Wydra
 • Joanna Wysocka