Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium
Affiliation and adress for correspondence

Jacek Sznurkowski, e-mail: jacek.sznurkowski@gumed.edu.pl

Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (1), p. 34–44
DOI: 10.15557/CGO.2017.0003