INFORMACJE DLA REKLAMODAWCÓW

Informacja o czasopiśmie
Kwartalnik CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY (wcześniej: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA) jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, ponadto jest afiliowane przy Polskim Towarzystwie Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Czasopismo CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY kierowane jest do lekarzy ginekologów, onkologów i endokrynologów. W CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi zjazdów naukowych, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, streszczenia doniesień z czasopism światowych, recenzje internetowych zasobów specjalistycznych i wydawnictw książkowych, informacje o lekach i specjalistycznym sprzęcie dostępnym na polskim rynku.

Częstotliwość ukazywania się
Kwartalnik.

Język
Czasopismo publikowane jest w dwóch językach – angielskim i (większośćprac) w polskim. Na początku każdej pracy znajdują się streszczenia w dwóch językach: polskim i angielskim.

Indeksacja

Nakład
1000 egzemplarzy.

Dystrybucja
Prenumerata, zjazdy, konferencje, wszelkie imprezy związane z tematyką kwartalnika.

Od kiedy się ukazuje
Pierwszy numer (jako: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA) został opublikowany w ostatnim kwartale 2003 r.

Format
A4.

Średnia liczba stron
70–80 stron.

Dodatkowe wydania
Oprócz regularnych numerów wydawane są numery okolicznościowe, będące wydaniami z okazji sympozjów.

Cennik reklam
II okładka – 5000 zł
III okładka – 5000 zł
IV okładka – 6000 zł
Strona czarno–biała – minus 40%
Artykuł sponsorowany – 3500 zł
Wrzutka A5 (maksymalnie 4 strony) – 3000 zł
Wrzutka A4 (maksymalnie 4 strony) – 4000 zł
Banderola (dla nakładu 1000 egz.) – 3000 zł
Pagina – 2000 zł
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Przy zamówieniu reklamy całorocznej jest rabat od tych sum 20%.

Koszt rocznej prenumeraty dla przedstawicieli/lekarzy:
1 egz. – 120 zł
1–100 egz. – 110 zł
powyzej 100 egz. – cena do negocjacji

Kontakt
Elżbieta Tkaczyk–Iwanicka – 501 507 011
E–mail: elzbieta.tkaczyk@medical.pl

Małgorzata Pachecka – 501 507 055
E–mail: malgorzata.pachecka@medical.pl