2017-04-19
ECIL-6 – aktualizacja rekomendacji.

W jednym z ostatnich numerów czasopisma „Haematologica” znajdą Państwo wytyczne opracowane przez 57 ekspertów z 21 krajów w ramach The European Conference on Infections in Leukemia (ECIL). Obecne rekomendacje oznaczone są jako ECIL-6 i odnoszą się bezpośrednio do dokumentu wydanego w 2015 roku.
„ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients” stanowi update poprzednich rekomendacji i przynosi nowe wytyczne zwłaszcza z zakresu leczenia grzybic (drożdżyc, grzybic kropidlakowych i mukormykoz). ECIL-6 zawiera silne rekomendacje dla echinokandyn jako terapii pierwszej linii dla grzybic niezależnie od ich etiologii.
Anidulafungina została uznana za równocenną z pozostałymi echinokandynami u pacjentów z nowotworami krwi.

Rekomendacje ECIL-6 dotyczące pierwszej linii leczenia kandydemii – zakażeń grzybiczych szczepami Candida – przed identyfikacją gatunku:

  Populacja ogólna Pacjenci hematologiczni
Leczenie przeciwgrzybicze:
Mykafunginaa
Anidulafungina
Kaspofungina
Liposomalna amfoterycyna B
Kompleks lipidowy amfoterycyny B
Roztwór koloidalny amfoterycyny B
Dezoksycholan amfoterycyny Bc
Flukonazold,e
Worykonazold
Usunięcie cewnika centralnegof

A I
A I
A I
A I
B II
B II
C I
A I
A I
A II

A II
A IIb
A II
A II
B II
B II
C II
C III
B II
B II

a Zob. specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania zawarte w europejskiej informacji o leku; b Tymczasowa rekomendacja; c Konieczna jest obserwacja pod kątem działań niepożądanych; d Nie stosować u pacjentów ciężko chorych, niestabilnych; e Nie stosować u pacjentów z wcześniejszą ekspozycją na azole; f Jeśli cewnik nie może być usunięty, rekomendowane jest leczenie echinokandyną lub lipidową formą amfoterycyny B.